A Grundtvig STAR projektünk Zárókonferenciája és egyben utolsó partnerségi találkozója 2015 július 2-3 között zajlott Szlovákiában, a koordinátor szervezésében.

A találkozó első napján került megrendezésre a projekt Zárókonferenciája, Komáromban, melyen részt vettek a partnerség tagjain kívül, a komáromi Munkaügyi Hivatal, valamint több, tevékenységükben a projekt témájához kapcsolódó szervezet és foglalkoztató intézmény képviselői; a média és a sajtó képviselői.

A konferencián bemutatott előadások témái:

 • a projekt átfogó bemutatása
 • az aktuális munkaerő-piaci helyzet bemutatása az egyes partner régiókban, a megváltozott munkaképességű álláskeresőkre fókuszálva
 • jó gyakorlatok bemutatása a nemzetközi környezetből
 • a megváltozottmunkaképességű álláskeresők körében végzett kérdőíves felmérés eredményeinek bemutatása
 • a munkáltatók körében végzett kérdőíves felmérés eredményeinek bemutatása
 • a projekt eredményeinek és gyakorlati alkalmazásának bemutatása

A konferenciát követő záró projekttalálkozón megbeszélt főbb témák:

 • a projekt záróbezsámolójával kapcsolatos tudnivalók és teendők
 • a projekten belüli együttműködés kiértékelése, visszajelzések

A délutáni program Komáromi Erőd meglátogatásával folytatódott, melyet szakértő idegenvezető mutatott be a látogatóknak.

A zárótalálkozó részletes programja itt, kapcsolódó fényképek pedig itt láthatók, valamint a www.starllp.eu. honlapon.

„A projektről szóló kiadvány elérhető magyar és angol nyelven is.”

 


A STAR projekt 7. Nemzetközi találkozója , Zlínben zajlott, a cseh partner szervezésében, 2015 május 6-7 között, melyen a partnerség minden tagja képviseltette magát.

 

A találkozó során a következő témák kerültek megbeszélésre:

 • a munkáltatók és a megváltozott munkaképességű munkavállalók körében végzett kérdőíves felmérés eredményeit, értékelését, konklúzióit és kapcsolódó javaslatait bemutató Összefoglaló véglegesítése
 • a brosúra és DVD tartalmának bemutatása és külalakjának végleges kialakítása
 • a közös honlap tartalmi egyeztetése hiányzó részek ellenőrzése, pótlása
 • disszeminációs tevékenységek bemutatása
 • előkészületek a Zárókonferenciára: témák, prezentációk, előadók időpontok egyeztetése

 

A találkozósorán a partnerek ellátogattak az ERGO rehabilitációs foglalkoztatóba, ahol megcsodálhatták az ott dolgozó megváltozott munkaképességűek színvonalas, kreatív alkotásait és kölcsönösen megoszthatták tapasztalataikat az ottani szakemberekkel.

A program itt.

A találkozóról fotók megtekinthetők a www.starllp.eu. honlapon.


A Grundtvig STAR projekt keretében a 6. Nemzetközi találkozót 2015. január 19-20 között, az osztrák partner szervezte meg, Bécsben.

A találkozó első napján a workshopon a következő főbb témákat beszélték  meg a partnerek:

 • A munkáltatók és a megváltozott munkaképességű munkavállalók körében végzett kérdőíves felmérés összefoglaló bemutatása közös megvitatása
 • a kérdőíves felmérés értékelése, konklúziók levonása, a végleges tartalom egyeztetése.
 •  a brosúra designjára a magyar partner készített és mutatott be javaslatot be, ezt követően a brosúra tartalmának és terjedelmének közös kialakítására került sor
 • a workshop keretien belül egbeszélésre kerültek a jövőbeli közös együttműködések lehetőségei, az egyes partnerek javaslatai alapján.

A találkozó részletes programját lásd itt, ill. a partnerség  www.starllp.eu. honlapján.

Fotók a találkozóról: www.starllp.eu.


 A STAR projekt 5. Nemzetközi találkozója Franciaországban, Toulouse-ban zajlott, , 2014.október 22-23.-e között, melyen a partnerség minden tagja képviseltette magát.

A találkozó főbb témái a következők voltak:

 • az egyes országokban végzett kérdőíves felmérések összesített eredményeinek bemutatása
 •  a munkavállalók és a munkáltatók körében végzett kutatás eredményeinek értékelése, konklúziók levonása, javaslatok összesítése
 • a brosúra tartalmának véglegesítése, hiányzó részek pótlása
 • honlap design és tartalom áttekintése

 

A találkozó részletes programját lásd itt, ill. a partnerség  www.starllp.eu. honlapján.

Fotók a találkozóról: www.starllp.eu.

 


A STAR Grundtvig projekt 4. nemzetközi partnerségi találkozója  2014.06.17. – 2014.06.19. között , Perpignanban,  Francia országban került megrendezésre.

A nemzetközi találkozó 3 napjának programpontjai:

- ERASMUS + együttmûködési lehetõségek megbeszélése partnerségi szinten

bevált módszerek és jó gyakorlatok, sikeres projektek összegzõ bemutatása a megváltozott munkaképességûek foglalkoztatása és integrációja terén

- beszámoló, tapasztalatok megosztása a felnõtt célcsoporttagok nemzetközi mobilitásáról, a magyar és a szlovák partner közös prezentációja

- a regionális kérdõíves felmérés megvalósítása, kivitelezésének módszertani megbeszélése, eddigi tapasztalatok megosztása

- a magyar partner beszámolója a regionális felmérés kivitelezési módszerérõl és az eddig elért eredményekrõl a munkáltatói kérdõívek terén

- elõrehaladási jelentés és disszeminációs terv átbeszélése

- látogatás “Korlátok lebontása“ aktivitásokon belül a Charles de Menditte (ESAT) foglalkoztatóhoz.

A találkozó részletes programját lásd itt , ill. a partnerség  www.starllp.eu   honlapján.

Fotók a találkozóról a  www.starllp.eu  honlapon .

 


2014.05.12–13. között zajlott Zlínben a célcsoporttagok mobilitása, tapasztalatcseréje a magyar, cseh és szlovák partner részvételével.

A szakmai munkatársakon kívül, cégünk vállalkozási ágazata keretében dolgozó hat fõ megváltozott munkaképességû munkatársunk, ugyancsak hat fõ szlovák célcsoporttag és a cseh intézmény munkatársainak részvételével zajlott a háromoldalú találkozó. A résztvevõk megismerhették két cseh foglalkoztató intézmény keretében mûködõ védett munkahelyeket, az ottani bevált módszereket és sikeres gyakorlatokat. Úgy a célcsoporttagok, mint a szakmai stáb részvevõi számára rendkívül hasznos volt a tapasztalatcsere, az ismerkedés és új kapcsolatok létesítése, melyek az internetes csatornákon keresztül azt követõen is fennmaradtak.

A mobilitásról készült fotók elérhetõk a www.starllp.eu honlapon.

A találkozó részletes programját lásd itt , ill. a partnerség  www.starllp.eu   honlapján.


 

A STAR Grundvig projekt 3. nemzetközi partnerségi találkozója Érden, a Napra Forgó Nonprofit Kft. szervezésébe került megrendezésre, 2014.04.24-25. között. A találkozón öt partnerországbeli intézmény    (Szlovákia, Franciaország, Ausztria, Cseh Köztársaság és Magyarország) képviselõi  vettek részt.

A találkozó elsõ napja a Hotel Termál Érdben zajlott.  A workshopok során a következõ témák kerültek megbeszélésre ill. bemutatásra:

Jó gyakorlatok megosztása  a partner szervezetek között nemzetközi szinten

- a sikeres projektek eredményeinek és hatásának bemutatása, a partner szervezetek bevált gyakorlatainak és módszereinek megosztása a célcsoportba tartozók foglalkozási (re)integrációjának elõsegítése érdekében – a prezentációk www.starllp.eu    honlapon elérhetõk .

 

Kérdõívek kidolgozása hat nyelven

-  az elsõdleges célcsoport számára kidolgozott kérdõív azt célozza meg, hogy feltárja a megváltozott munkaképességû emberek fõbb korlátait, nehézségeit és szükségleteit a foglalkoztatás terén (munkakör kiválasztása, állásváltoztatás során) és a munkaerõ-piaci képzések vonatkozásában, az elhelyezkedésük elõsegítése érdekében.

- a munkáltatóknak kidolgozott kérdõívvel azonosítani kívánjuk a munkaerõ-piaci kulcs szereplõk fõbb szempontjait, hozzáállását, igényeit a célcsoport foglalkoztatásának növelése érdekében.

Az angol nyelvû munkáltatói és munkavállalói , illetve magyar nyelvû munkáltatói és munkavállalói kérdõívek elérhetõek, vagy letölthetõk   a www.starllp.eu honlapról.

 

A találkozó második napján a résztvevõk látogatás tettek a Napra Forgó Rehabilitációs Nonprofit Kft. érdi központi Irodájába és az egyik budaörsi akkreditált telephelyére, a Cemelog Kft.-hez a “Korlátok lebontása“ programponton belül.

A találkozó részletes programját lásd itt , ill. a partnerség  www.starllp.eu   honlapján.

Fotók a találkozóról és a látogatásról a www.starllp.eu honlapon találhatók.

 


 

A Grundtvig STAR projekt 2. nemzetközi partnerségi találkozója 2014.02.17–18. között zajlott Bécsben, az osztrák partner szervezésében.

 

A találkozó workshopjain a következõ témák és programpontok kerültek terítékre:  

- munkaerõ-piaci alapadatok ismertetése régiónként, a partner régiók munkaerõ-piaci helyzetének bemutatása az elsõdleges célcsoportra fókuszálva  

- a megváltozott munkaképességûek definíciója és létszámuk alakulása az utóbbi 3 évben  

- karrier-lehetõségek a megváltozott munkaképességûek számára  

- a megváltozott munkaképességûek foglalkoztatási feltételei  

- jogszabályi környezet az egyes országokban  

- a célcsoport foglalkoztatását elõsegítõ aktív munkaerõ-piaci eszközök az egyes régiókban  

- összehasonlító táblázat elkészítése - a partner régiók közötti különbözõségek és azonosságok összesítse a fenti témákban  

- látogatás a Jugend am Werk szociális foglalkoztatóhoz  

- szóróanyagok véglegesítése.

   

A találkozó részletes programját lásd itt , ill. a partnerség  www.starllp.eu   honlapján.  

Angol és a magyar nyelvû szórólap.

Fotók a találkozóról a  www.starllp.eu   honlapon láthatók .

 


2013.12 .17. – 2013.12.18. között zajlott a  Napra Forgó újabb  nemzetközi partnerségi pályázatának

Nyitó konferenciája Nagymegyeren, a szlovák koordinátor szervezésében.

 

A STAR Grundtvig Tanulási kapcsolatok projekt a Tempus Alapítvány Egész életen át tartó tanulás programja keretében valósul meg „Lépésrõl lépésre az aktív polgárrá válás és a munkaerõpiaci reintegráció felé” (“Step by step towards active citizenship and reintegration into the labour market” ) címmel.

 

A partnerség projektindító rendezvényének programpontjai:

- a   partnerintézmények bemutatkozása

- a partner országok régióinak bemutatása

- a projekt és a projekttevékenységek ismertetése

- a megváltozott munkaképességû emberek foglalkoztatásának érdekében alkalmazott aktív munkaerõ-piaci eszközök  Szlovákiában

- a feladatok megosztása a partnerségen belül

- kommunikáció a partnerek között

- a projekt disszeminációs tervének kidolgozása

- a projekt közös honlapjának kialakítása

A találkozó délutánján látogatás következett megváltozott munkaképességûeket alkalmazó cégekhez: Thermal Corvinus, és Gastrovital, Nagymegyer (a“Korlátok lebontása“/ „Breaking down barriers” aktivitásokon belül)

 

A találkozó részletes programját lásd itt , ill. a partnerség  www.starllp.eu   honlapján, ahol a találkozón készült fotók is elérhetõk.


Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez.
Ez a weboldal a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű felhasználásért.

© 2019 Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft.

Navigáció