„Pályára Lépünk” Innovatív, integrált non-profit munkaerő-piaci modell kísérleti bevezetése a pályakezdő (és részben megváltozott munkaképességű) fiatalok nyílt munkaerő-piaci elhelyezése érdekében.

Szerződött támogatás összege:                                                                    120 635 153 Ft
Támogatás mértéke:                                                                                                   100%
Projekt befejezésének dátuma:                                                                      2015. május 31.
Projekt azonosító szám:                                                            TÁMOP-1.4.3-12/1-2012-0026

PR kommunikációs és érzékenyítő események

2015. május 19. Projektzáró konferencia

2015. április 30. Érzékenyítő vállalati tréning a megváltozott munkaképességű munkavállalók integrálása érdekében

2015. május 7-e és május 29-e Érzékenyítő vállalati tréning a pályakezdő fiatalok munkavállalása érdekében

2014. szeptember 17. Pályafeszt

2014. július 12. Civil Piac Szeged, Mars tér (piaccsarnok)

2014. május 16. SANSZ nap kortárs és civil egyesületekkel

Workshopok a az iskolák, szakmai partnerek, munkaadók bevonásával 2013-2014

Sajtó megjelenések

Projekt tevékenységek

Toborzás, kiválasztás

2013. december  2. Ünnepélyes szerződéskötés

2014. december 3-4. Csapatépítő tréning

2014. december – 2015 május Képzési szakasz

2013. december – 2014. május Kompetenciafejlesztés

Oklevél átadó ünnep 2014. május 30.

 

Program összefoglaló

A „Pályára Lépünk” elnevezésű programunk keretében olyan innovatív, integrált non-profit munkaerő-piaci modell kidolgozására és kísérleti bevezetésére vállalkoztunk, mely a pályakezdő és megváltozott munkaképességű fiatalok nyílt munkaerő-piaci integrációjának hatékony eszköze lehet. 2013 júniusában azzal a céllal indítottuk útjára projektünket, hogy a partnereink által megfogalmazott igényekre reagálva dolgozzunk ki olyan új szolgáltatásokat, melyek bővítik az eszköztárunkat az integrációs munkában.

Tájékozató a programrólA projektben megvalósított programok célja az volt, hogy pályakezdő fiatalok számára olyan lehetőségeket mutassunk és kínáljunk melyek a nyílt munkaerőpiacra történő belépésüket és ott a beválásukat is elősegíti, és ehhez olyan  támogatásokat nyújtsunk melyek ezt a folyamatot eredményessé teszik.

A pályakezdő lét önmagában is hátrányt jelent a szakmai és munkatapasztalatok hiánya miatt. A programba résztvevő fiatalok között kiemelt célcsoportunk volt a megváltozott munkaképességük okán halmozott hátránnyal induló fiatalok köre. A csoport összetétele szándékosan heterogén, - alapfokú végzettségű, szakképesítéssel nem rendelkező,- középfokú- ill.  főiskolai végzettséggel rendelkező tagokból állt, akikkel egyéni célkitűzéseiket és szükségleteiket is figyelembe véve igyekeztünk olyan programtervet összeállítani, mely hosszútávon segítheti kitűzött céljaik elérését. Ebben a fiatalok számára szakképzést-, a munkaerő-piaci belépés- és megfelelés kompetenciáinak fejlesztését szolgáló csoportos és egyéni foglalkozásokat és tréningprogramokat, munkáltatókkal való kapcsolatok építését célzó fórumokat és a rendezvényeket szerveztünk, munkalehetőségeket kínáltunk, önálló álláskeresésüket, elhelyezkedésüket, beilleszkedésüket pedig egyéni igényeik szerint foglalkoztatási mentor - szükség esetén pszichológus szakembereink segítették.

A programban együttműködésre nyitott munkáltatók részére lehetőséget kínáltunk pályakezdő fiatalok támogatott foglalkoztatására melynek feltétele volt a hosszú távú együttműködés vállalása. Ehhez szakmai tanácsadással, a beillesztést és beválást segítő mentori tapasztalatok folyamatos megosztásával, a befogadás és megtartás érdekében érzékenyítő képzésekkel támogattuk a fiatalok beillesztését és megtartását.

A programban 34 fiatallal kötöttünk együttműködési megállapodást. Szakmai képzések keretében 14 fiatal élelmiszer és vegyi árú eladó OKJ szakképzettséget, 12 fiatal pedig ügyfélszolgálati ügyintéző szakképesítést szerzett.

A megvalósított program eredményei, hogy a résztvevő fiatalok közel kétharmada vett részt tartós - 6 hónapot elérő vagy azt meghaladó foglalkoztatásban, erre pedig nagyobb hányadban nyílt munkaerő-piaci munkáltatónál nyílt lehetősége. 3 fő vállalkozási jellegű formákban tudott elindulni, 2 fő további tanulmányokba fogott., mások pedig többféle rövidebb távú  lehetőségekben, önkéntes formákkal is élve szereztek munkatapasztalatokat. A munkába lépés lehetőségeinek kínálatában elsődleges szempontunk a fiatalok egyéni igénye és céljai voltak meghatározóak. Ezek figyelembevétele és a szakképzések gyakorlata során nyújtott teljesítmények alapján 14 fiatal számára nyílt lehetőség innovatív modellünk keretében egy hosszú távú munkát- és ezzel együtt elköteleződést is - jelentő foglalkoztatásra integratív munkaerő-kölcsönzés keretében. A lehetőséggel végül 7 fiatal élt és indult el. Sikerként értékelhető az egyéni célok elérését szolgáló továbbtanulás vagy készségfejlesztő tanfolyamokon való továbblépés is.  A program eredeti legfőbb célja a fiatalok nyílt munkaerő-piacon való elhelyezkedésének és beválásának elérése volt. Ezért az önálló munkakeresésben- vagy akár a vállalkozási formákban való elindulásban a fiatalok által elért eredmények talán a program legnagyobb sikerei.

A programban a fiatalok-, a munkáltatók-, a képzésben résztvevő intézmények- és a foglalkoztatáspolitikai programok kidolgozói számára is hasznosítható tapasztalatokat szereztünk a pályakezdők munkaerő-piaci integrációja és annak hatékonyságát javító intézkedések továbbfejlesztése, valamint azok összhangjának javítása érdekében, melyekről nem csak összefoglaló tanulmány készült, de alapul szolgálhat a modell gyakorlati alkalmazásához is.

További képek videók a videótárban és a galériában találhatók.

© 2019 Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft.

Navigáció