A „befogadó gondolkodás” számos módon megnyilvánulhat. A toborzás, kiválasztás, a munkafeltételek és körülmények, a bérek és juttatások, a képzési, előmeneteli lehetőségek, a szervezeten belüli érdekképviselet, és az elbocsátás azok a területek, ahol a felelős gondolkodást fokozatosan, céltudatosan érvényesíteni lehet egy szervezeten belül.

A munkáltatók egy jelentős részének nincsenek saját tapasztalatai a konkrét lépéseket tekintetében, bár tudják, hogy a sokszínű munkahely számos szervezeti, gazdasági előnnyel jár.


Egy születőben lévő, vagy már jól kidolgozott „befogadó munkahelyi” program megtervezésében, végrehajtásában, az eredmények külső belső kommunikálásában a Napra Forgó Kft. tanácsadói szakértelemmel támogatják, az Ön által meghatározott pontokon.

Nem csak mondjuk, csináljuk!

A Napra Forgó 2000. óta piaci szemléletben működteti társadalmi célú vállalkozását, ahol a megváltozott munkaképességű munkavállalók aránya folyamatosan 50% körüli, foglalkoztatásuk integráltan, a legkülönbözőbb munkakörökben zajlik. 

 

Esélyegyenlőség-szempontú szervezeti átvilágítás

Egy sokszínű munkahely kialakításához fontos tudni, hogy honnan indulunk, hiszen nincs két egyforma a vállalat. A megváltozott munkaképességű munkavállalók például jellemzően hátránynak ítélik meg a státuszukat, ezért önként nem mindig osztják meg munkáltatóikkal ezt a tényt. Tapasztalt munkatársaink abban lehetnek segítségére, hogy eligazítják Önt a jogszabályok elvárásai között, rámutatnak a kommunikációban, adminisztrációban rejlő hibalehetőségekre, és csapdákra, illetve ezek elkerülésére cégreszabott javaslatokat tesznek. A már állományban lévő megváltozott munkaképességű munkavállalók feltérképezése során a releváns objektív adatok felderítésében, és a szükséges kommunikációs eszközök kidolgozásában támogatjuk Önt.

Szolgáltatásunkat olyan cégvezetőknek kínáljuk, akik időt és sok utánajárást szeretnének megspórolni azzal, hogy megváltozott munkaképességű, hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatására specializálódott szakemberekre bízza azon szervezeti kérdések megválaszolását, amivel már rövidtávon is pénzt tud megtakarítani.

 • Megváltozott munkaképességű munkavállalók feltárása a meglévő munkaerő-állományon belül
 • Belső kommunikáció megtervezése a munkatársak tájékoztatása, bevonása érdekében
 • Esélyegyenlőségi vállalati programok, megmozdulások tervezése, kivitelezése
 • A rehabilitációs hozzájárulás kiváltását alátámasztó nyilvántartás kialakítása

Rehabilitációs HR tanácsadás

Ma Magyarországon számos szabályozóval kell / érdemes tisztában lenni egy munkáltatónak az esélyegyenlőséghez kapcsolódóan. Ezekben a kérdésekben tájékozottnak lenni Ön számára előnnyel és gazdasági haszonnal jár, illetve segít a társadalmilag felelős vállalati stratégia kialakításában. Ugyanakkor nem mindig könnyű eligazodni a fogalmak, szabályok, gyakorlatok világában.

Az alábbi témakörökben specialistáink segítenek Önnek:

 • megváltozott munkaképesség fogalma
 • kötelező foglalkoztatási szint és rehabilitációs hozzájárulás kiváltása
 • aktuálisan elérhető támogatások, adókedvezmények
 • vállalati felkészülés megváltozott munkaképességű munkatársak foglalkoztatására
 • vállalati rehabilitációs stratégia kidolgozása
 • telephely akkreditáció és bértámogatás
 • munkaügyi központok aktuális programjai
 • elérhető Uniós pályázati források

Valamennyi cég kiaknázhatja azokat az előnyöket, amelyek számára a megváltozott képességű munkavállalók foglalkoztatásával járnak, de az odavezető út sok féle lehet. A fentieken túl további kérdések, vagy körülmények határozhatják meg az Ön cége stratégiáját.

Keressen minket, ha a szükséges szakértői tudással hozzásegíthetjük céljai megvalósításához!

Befogadó munkahelyi képzések

Munkatársak, vezetők érzékenyítő képzése megváltozott munkaképességű munkatársak foglalkoztatása érdekében

Az érzékenyítő program célja azoknak az ismereteknek és tapasztalatoknak a megszerzése, melyek támogatják, hogy a megváltozott munkaképességű munkatársak tartósan integrálódjanak a szervezetbe. Abban hiszünk, hogy az érzékenyítés vállalaton belül csak célirányosan lehet eredményes, fókuszába azokat a csoportokat kell helyezni, amelyek foglalkoztatása reálisan megvalósítható. Ezért az egyes képzéseket cégre szabottan érdemes tartalommal megtölteni, a megváltozott munkaképesség mögött rejlő fogyatékossági és egészségkárosodási témákat a szerint kell beemelni tematikába, ahogy az a vállalatnál legjobban hasznosul.

A tréning tematika lehetséges elemei:

 • Alapfogalmak a megváltozott munkaképességgel összefüggésben
 • Kommunikációs hídépítés a fogyatékossággal élő munkavállalókkal
 • Mit üzennek a szavak? - adekvát és helytelen kifejezések
 • Fogyatékossággal élők sajátosságai – látássérült, hallássérült, mozgássérült, értelmi sérült, autizmussal élő személyek
 • Pszichoszociális kockázatok és az egészségkárosodás összefüggései
 • A különböző csoportok speciális igényeinek, hatékony munkahelyi integrálásának és sikeres benntartásának eszközei
 • Ismeretek vállalati szintű alkalmazásának lehetőségei

A tréningeket módszertanilag a felnőtt tanulás korszerű elvárásaihoz igazodva állítjuk össze.

Kérje cégre szabott ajánlatunkat!

Vállalati munkatársak rehabilitációs szakmai felkészítése

A vállalaton belül legtöbbször a HR terület munkatársai felé elvárás, hogy a megváltozott munkaképességű munkatársak felkutatását, beillesztését elvégezzék. Az ehhez szükséges ismeretek és tapasztalatok azonban nem mindig adottak még a jól felkészült munkatársak esetében sem, hiszen ez egy speciális terület. Képzésünkkel ezeket az ismereteket rendszerezzük, vagy igény szerint bekapcsolódunk a cég pilot programjának a megvalósításába a munkatársuk támogatása révén.

A felkészítés főbb tartalmi elemei

 • Alapfogalmak: a különböző megváltozott munkaképességű csoportok bemutatása.
 • Tájékoztatás a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásnak jogszabályairól.
 • Rehabilitációs hozzájárulás fizetési kötelezettség teljesítése
 • Rehabilitációs hozzájárulás kiváltását alátámasztó nyilvántartás kialakítása
 • A valóban megvalósítható vállalati rehabilitációs stratégia főbb elemei
 • A megváltozott munkaképességűek toborzását befolyásoló sajátosságok
 • Megváltozott munkaképességű jelöltek interjúztatásnak sajátosságai
 • A munkahelyi környezet felkészítésének szükséges és elégséges lépései
 • Akadálymentesítés és egyenlő esélyű hozzáférés
 • Beillesztés és megtartás támogatása
 • CSR hasznosulás lehetőségei

Kérje cégre szabott előzetes felmérésünket és ajánlatunkat!

Integrált munkahelyi egészségmegőrző program

Integrált munkahelyi egészség program a szervezetnél dolgozó megváltozott munkaképességű és egészséges munkavállalók közös bevonásával, melynek célja a megváltozott munkaképességű munkatársak szervezeten belüli stabilitásának növelése, és a velük együtt dolgozó munkatársak érzékenyítése. Az empátia növelésén túl a tréning a pszichoszociális kockázatok csökkentésében közvetlenül is eredményes egészséges és megváltozott munkaképességű munkatársak esetében egyaránt.

A program főbb elemei

 • Rizikó faktorok, ezen belül is a pszichoszociális kockázatok jelentősége
 • A megváltozott munkaképességű munkatársak fokozott kockázatai
 • Az én stratégiám. A coping eszközök jelentőségének felismerése.
 • Integráció, inklúzió, kölcsönhatások

A program segítségével eredmények érhetők a következő területeken

 • A megváltozott munkaképességű munkavállalói csoport legfőbb jellemzőinek széleskörű ismerete vállalaton belül.
 • Egyéni szintű, a pszichoszociális kockázatokat csökkentő megoldások.
 • Felkészülés az egyéni megküzdési stratégia kialakítására.
 • Az egészséges munkatársak kockázatérzékelésének változása, befogadó légkör kialakulása, erősödése.

 

 

 

© 2015 Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft.

Navigáció