Leonardo da Vinci

Partnerségek projekt

   

 

 

 

2012-2014

EKS - „Education as key to succes – The link between vocational schools, lifelong learning and the orld of work” „Oktatás, mint a siker kulcsa - A szakképzõ iskolák, az élethosszig tartó tanulás és a munka világa közötti kapcsolat”. Bõvebben a projektrõl és fõbb célkitûzéseirõl olvashat  angol  és magyar nyelven , illetve  az  angol és magyar nyelvû szórólap  is megtekinthetõ.

© 2019 Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft.

Navigáció